Re-integratie vanuit UWV

Ontvang je van UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering (ZW, Wajong, WIA, WAO) of werkeloosheidsuitkering (WW) dan kan COME BACK je begeleiden bij je re-integratie. Je kunt dit met je werkcoach van het UWV bespreken. Die kan ons dan opdracht geven om een re-integratietraject met jou aan te gaan.

Wij bieden begeleiding bij verschillende re-integratie trajecten vanuit UWV. Onder andere de 3 modulaire trajecten Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Begeleiding bij Scholing. Daarnaast bieden wij ook Werkfit trajecten aan.

Het einddoel van Participatie Interventie is dat je in staat bent om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis. Bevorderen Maatschappelijke Deelname heeft als doel om je te begeleiden bij het deelnemen aan structurele activiteiten in georganiseerd verband, zoals vrijwilligerswerk of het beoefenen van een sport in georganiseerd verband. Daarnaast begeleiden we je ook bij door UWV noodzakelijk geachte scholing.

Is de stap naar betaalde arbeid nog te groot, dan kan COME BACK je helpen om je weer werkfit te maken. Hierbij is het doel om je persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden te verbeteren en arbeidsritme op te doen.

Jobcoach

Als iemand nieuw werk krijgt, kan diegene hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt op de werkvloer.

De jobcoach kan:

  • aanwezig zijn bij voorbesprekingen;
  • helpen bij het inwerken;
  • u begeleiden op de werkvloer;
  • een persoonlijke handleiding voor u maken.

Het is de bedoeling dat de werknemer uiteindelijk het werk zelfstandig kan uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

We bespreken graag met jou hoe we jou het beste kunnen helpen, zodat je het gewenste resultaat bereikt. Wat wij kunnen bieden is een vaste contactpersoon en een respectvolle persoonlijke benadering en uiteraard maatwerk!

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op