Neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie of pesten. Uit onderzoek blijkt dat 13% van de werknemers te maken krijgt met ongewenst gedrag. Het is dus iets wat in elke organisatie voor kan komen. Zulke misstanden zorgen voor een slechte sfeer op de werkplek, minder betrokkenheid en uiteindelijk ook minder productiviteit.

De Arbowet bepaalt dat een werkgever zich optimaal moet inspannen voor een veilige werkomgeving. Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevende dus altijd serieus nemen.

Het kan voor een werknemer echter lastig zijn om intern hulp in te schakelen. Een externe vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel. Zo creëer je als werkgever een veilige werkplek en zorg je dat je werknemers duurzaam inzetbaar blijven.

Een vertrouwenspersoon:

· Is een luisterend oor voor uw werknemer en biedt ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie.
· Begeleidt, ondersteunt en adviseert de melder/klager.
· Weet om te gaan met psychosociale gevolgen van ongewenst gedrag.
· Biedt voorlichting, informeert en inspireert de organisatie.
· Is helemaal op de hoogte van alle wetgeving en juridische aspecten.

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op