Op het totale gebied van arbeidsre-integratie, zowel in opdracht van de werkgever als van de werknemer. Het uitvoeren van re-integratietrajecten, advisering aan werkgevers en begeleiding bij het totale proces rond ziekteverzuimbegeleiding (ook wel casemanagement genoemd) is onze specialiteit.

Carrièreswitch/outplacement en jobcarving

Daarnaast biedt Come Back loopbaanbegeleiding voor werknemers die een andere beroepskeuze moeten of willen maken!

Vragen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Come Back informeert en adviseert zowel de werkgever als de werknemer bij vragen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Come Back biedt ook ondersteuning en begeleiding bij (her)keuringsprocedure Einde Wachttijd Ziektewet als ook bij de aanvraag en/of herbeoordeling van WAO/WIA, IVA en Wajong.

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op