Casemanagement is het voeren van de regie over het totale proces rond ziekteverzuimbegeleiding. De casemanager zorgt er voor dat iedereen doet wat hij/zij moet doen om de schadelast van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken.

Wat doen wij?

Come Back kan voor de werkgever de taken uitvoeren die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het casemanagement en/of re-integratie 1e en 2e spoor. Come Back heeft een breed regionaal netwerk van werkgevers waardoor bemiddeling een grotere (en snellere) kans van slagen heeft.
Come Back kan ook de WIA-aanvraag verzorgen, waardoor de kans op financiële sancties voor de werkgever zoveel mogelijk wordt beperkt.

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op