In de Wet Verbetering Poortwachter worden alle rechten en plichten van werkgever en werknemer rond ziekteverzuim geregeld. Deze wet is ingesteld om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Voor de werkgever betekent dit onder andere het inzetten van een casemanager die het ziekteverzuim begeleidt, verplichte acties die vooral tijdig moeten worden ingezet, een zorgvuldige dossieropbouw, etc. De ervaring leert dat zowel de werkgever als de werknemer dan wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Come Back heeft hiermee veel ervaring en beschikt over directe contactpersonen bij het UWV.

Onze service is écht succesvol

Dankzij onze persoonlijke en zorgvuldige inzet hebben onze trajecten tot op heden nog nooit geleid tot een loonsancties voor de werkgever!

Neem voor meer informatie of interesse in onze diensten contact met ons op

Neem contact op