Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te beperken. De arbeidsdeskundige geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en de mogelijkheden van de zieke werknemer. Zij onderzoekt de mogelijkheden om terug te keren in het huidige werk of eventueel over te stappen op ander werk. Zij bekijkt daarbij wat nodig is om werkhervatting mogelijk te maken.

De arbeidsdeskundige stelt zich actief, luisterend, sturend en bemiddelend op, waarbij de belangen van alle partijen in het oog worden gehouden.